doi:10.3849/1802-7199

Pplk. Ing. Roman HORÁK, CSc.

Roman.Horak@unob.cz

Dlouholetý učitel VA v Brně, katedry vojenské logistiky, zabývající se problematikou finančního řízení ve veřejném sektoru, zejména v obraně. Původní profesí nanční důstojník (s praxí prapor - divize) se aktivně zapojuje do vědecké i publikační činnosti. Je členem podkomise pro finanční standardizaci v rámci NATO (NTG/FSG).

Created 11.7.2007 13:37:29 | read 8873x | Hlavacek