doi:10.3849/1802-7199

Reviews

MARTINOVSKÝ, Petr, ŠMÍD, Tomáš a kol. Přírodní zdroje a ozbrojené konflikty – aktuální trendy.

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. ISBN 978-80-7325-329-5.

Richard STOJAR

15.6.2014 11:16:25 | read 8160x | posts: 0 | Frank | Full article
 

SMOLÍK, Josef. Úvod do studia mezinárodních vztahů.

Praha: GRADA, 2014. 1. vydání. ISBN 978-80-247-5131-3.

Martin HRABÁLEK, Martin DOLEČEK

15.6.2014 11:16:32 | read 6029x | posts: 0 | Frank | Full article
 
Created 15.6.2014 11:16:38 | read 4627x | Frank