doi:10.3849/1802-7199

Book Reviews


ADAMSKY, Dima. The Culture of Military Innovation.

The Impact of Cultural Factors on the Revolution.

Stanford: Stanford University Press, 2010. ISBN 978-0-8047-6951-8.

Jakub FUČÍK

15.12.2013 15:56:24 | read 4990x | posts: 0 | Frank | Full article
 

VÍŠEK, Jiří a kol. Ochrana civilního obyvatelstva v globálním měřítku.

Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2013. Ediční řada Kolektivní monografie.
ISBN 978-80-7452-030-3.

Jan KYSELÁK

15.12.2013 15:56:19 | read 6064x | posts: 0 | Frank | Full article
 

BUREŠ, Oldřich a kol. Privatizace bezpečnosti.

České a zahraniční zkušenosti.

Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. ISBN 978-80-247-4601-2.

Josef KRAUS

15.12.2013 15:56:13 | read 5703x | posts: 0 | Frank | Full article
 

KALDOR, Mary a Shannon BEEBE. The Ultimate Weapon Is No Weapon.

Human Security and the New Rules of War and Peace.

New York: PublicAffairs, 2010. ISBN 978-1-58648-823-9.

Libor STEJSKAL

15.12.2013 15:56:08 | read 5213x | posts: 0 | Frank | Full article
 
Created 15.12.2013 15:56:29 | read 7459x | Frank