doi:10.3849/1802-7199

Dlouhodobý výhled pro obranu 2030

Long-term Perspective for Defence 2030

Antonín NOVOTNÝ

Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany se společně s Centrem bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany podílí na tvorbě strategického materiálu s názvem „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030.“

Cílem tohoto připravovaného dokumentu je vytvoření zadání pro postupné dosahování politicko-vojenských ambicí České republiky v čase. Materiál „Dlouhodobý výhled 2030“ by se měl stát jedním ze zásadních dokumentů strategického řízení v resortu obrany a bude vycházet z Obranné strategie ČR. Kromě jiných vlivů zohlední zejména nové trendy ve vývoji bezpečnostního prostředí, které pravděpodobně budou mít dopad na obranu České republiky. Výhled je současně východiskem pro koncepční dokumenty nižšího řádu, např. pro Koncepci výstavby Armády České republiky. Součástí tvorby tohoto dokumentu jsou pracovní semináře k projednání problematiky za účasti nezávislých expertů a příslušníků bezpečnostní komunity. První takový seminář se již uskutečnil dne 24. 5. 2013 v prostorách Univerzity obrany v Brně.

Cílem semináře, který se konal pod záštitou prvního náměstka ministra obrany, bylo projednat návrh struktury a obsahu připravovaného „Dlouhodobého výhledu pro obranu 2030“. Seminář řídil zástupce prvního náměstka ministra obrany - ředitel Sekce obranné politiky a strategie. Akce se dále zúčastnili zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, ředitel Sekce plánování sil MO, poradce ministra obrany, prorektor pro vnitřní řízení Univerzity obrany a zástupci dalších sekcí MO, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství a Univerzity obrany. Projednání návrhu struktury a obsahu dlouhodobého výhledu doprovázela bohatá diskuse, ve které se její účastníci kromě jiného shodli na závěru, že existují reálné předpoklady pro vytvoření dokumentu, jenž bude mít praktické využití zejména v procesu strategického plánování.

Další seminář pod názvem „Východiska pro tvorbu Dlouhodobého výhledu pro obranu 2030“ se uskuteční dne 21. 6. 2013 v konferenčním sále Domu armády Praha. Cílem semináře, organizovaného pod záštitou 1. náměstka ministra obrany a rektora Univerzity obrany, je pokračovat v debatě na expertní úrovni a prodiskutovat povahu bezpečnostního prostředí a trendy, jež budou ovlivňovat naplňování politicko-vojenských ambicí ČR v horizontu roku 2030. Semináře se tentokrát zúčastní, kromě hlavních funkcionářů MO a GŠ AČR, také zástupci široké české bezpečnostní a akademické komunity, ale rovněž i zahraniční experti. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění větší transparentnosti procesu tvorby tohoto významného strategického dokumentu a taktéž i pro uplatnění některých neotřelých názorů, které mohou obsah dlouhodobého výhledu posunout k netradičním, ale přitom efektivnějším řešením.
Title in English:

Long-term Perspective for Defence 2030

Title in Czech:

Dlouhodobý výhled pro obranu 2030

Type:

Information

Author(s):

Antonín NOVOTNÝ

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.06.2013.01.080-080

Issue:

Volume 13, Number 1 (June 2013)

Pages:

80-80

Received:

24 May 2013

Accepted:

24 May 2013

Published online:

15 June 2013

Created 19.6.2013 11:17:50 | read 13295x | Frank

Discussion

členové týmu
Pavel_Ot  |  20.7.2015 15:20:26