doi:10.3849/1802-7199

Profesionalizace, obrana a strategie

Josef JANOŠEC

Příspěvek shrnuje a rozebírá základní skutečnosti, které souvisejí s realizací procesu profesionalizace armády. Zaměřuje se zejména na problematiku dobrovolnosti a nedobrovolnosti výkonu vojenské služby a oblast vztahu profesionalizované armády a obrany při zvýraznění smyslu uskutečnění procesu, který je ve zkvalitnění obrany státu a důsledků na funkce, které profesionální armáda ve srovnání se smíšenou již plnit nebude. V neposlední řadě se věnuje pozornost vztahu profesionalizace k různým strategiím.

Created 18.7.2007 11:07:59 | read 6811x | Hlavacek