doi:10.3849/1802-7199

Editorial

Libor FRANK

ikona souboruČlánek ve formátu PDF

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou letošní druhé číslo časopisu Obrana a strategie, které zároveň otevírá druhou dekádu existence tohoto časopisu. Ze skromných počátků, kdy byl vydáván dnes již neexistujícím Ústavem strategických studií Vojenské akademie v Brně a šířen jen v tištěné formě v rámci úzkého okruhu čtenářů, se stal recenzovaným a v rámci bezpečnostní komunity široce uznávaným periodikem. Tohoto výsledku bylo možné dosáhnout jen díky aktivní práci členů redakčních orgánů, stálé podpoře vydavatele a především motivujícímu a stále rostoucímu zájmu vás, našich čtenářů. Věřím, že i texty obsažené v tomto čísle budou pro vás atraktivní. 

Článek autorů Milana Kubeši a Jána Spišáka se zaměřuje na aktuální problematiku tzv. hybridních hrozeb, jejich koncepční a doktrinální reflexi Aliancí a zprostředkovává českému čtenáři debatu týkající se tvorby příslušné operační koncepce NATO. Svým způsobem na tento text navazuje Slavomír Horák analýzou situace v Afghánistánu, která je věnována kritickému rozboru uplynulých deseti let od zahájení působení mezinárodního společenství v této zemi, hodnocení míry úspěšnosti dosahování cílů mezinárodní mise a naznačuje i možné perspektivy vývoje po jejím plánovaném ukončení. Do geograficky bližšího sousedství vás zavede článek Tomáše Kučery, který se orientuje na proces transformace německých ozbrojených sil, která probíhala v uplynulých dvou dekádách a jejímž výsledkem je mj. i zrušení povinné vojenské služby v letošním roce. Článek přímo vybízí ke srovnání zkušeností našich sousedů s vlastními poznatky z procesu transformace Armády České republiky.

Strategickým aspektům obrany se věnuje Lukáš Kantor, který se ve svém článku pokouší o aplikaci neorealistického konceptu aliančního bezpečnostního dilematu jako nejvhodnějšího rámce pro odbornou reflexi a debatu týkající se budování evropské části protiraketové obrany. Zvláštní pozornost jistě zasluhuje i text Michala Mochťaka, jenž si klade za cíl charakterizovat a na příkladu událostí v Ekvádoru z loňského roku představit české odborné veřejnosti nástroj Predictioneer’s game, který je uplatnitelný jako predikční matice pro odhad vývoje bezpečnostní situace, a demonstrovat možnosti jeho využití při výzkumu bezpečnostních hrozeb.

Příspěvek Šárky Waisové pojednává o vztahu mezi bezpečností a rozvojem, představuje hlavní směry o tomto fenoménu probíhající interdisciplinární debaty a dokládá rostoucí význam této vazby a jejího dopadu na fungování systému mezinárodních vztahů. Řadu recenzovaných článků uzavírá srovnávací příspěvek Oldřicha Bureše a Venduly Nedvědické, který se týká komparace využívání soukromých vojenských společností administrativami George W. Bushe a Baracka Obamy. Debatu nepochybně rozvíří příspěvek do Volné tribuny od Viléma Kolína, který se zabývá dalšími perspektivami obrany České republiky, zejména s ohledem na možnosti využívání regionální spolupráce.

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám jménem redakce popřál do roku 2012 pevné zdraví, štěstí, hodně úspěchů a optimismu, a doufám v zachování vaší čtenářské přízně i v nadcházejícím nelehkém období.

Libor Frank

Předseda Redakční rady


Title in English:

-

Title in Czech:

Úvodní slovo

Author(s):

Libor FRANK

Type:

Editorial

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.11.2011.02.003-004

Issue:

Volume 11, Number 2 (December 2011)

Pages:

003-004

Received:

7 December 2011

Accepted: 7 December 2011
Published online: 15 December 2011

Created 15.12.2011 21:08:04 | read 10233x | antonin.novotny