doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
17.12.2014

Upozornění pro autory

Redakční rada časopisu Obrana a strategie schválila s platností od 15. prosince 2015 aktualizované šablony příspěvků. Rovněž došlo k aktualizaci a zjednodušení Pokynů pro autory. Sekce Volná tribuna byla zrušena. Cílem přijatých změn je usnadnění pracovávání textů a další zkvalitnění publikačního procesu.

Více informací
Obrázek aktuality
31.10.2014

Zasedání redakční rady ze dne 24. října 2014

V pátek 24. dubna 2014 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo druhé letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie. Opět byly hodnoceny příspěvky zaslané autory a navíc se diskutovala nová vizuální podoba časopisu.

Více informací
Obrázek aktuality
29.04.2014

Zpráva o stavu zabezpečení obrany ČR v roce 2014 – mýty a realita

Vážený čtenáři,

předkládáme Vám k seznámení krátkou úvahovou studii na téma zabezpečení obranyschopnosti naší země – České republiky. Byla zpracována kolektivem autorů Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany za přispění několika externích spolupracovníků s cílem ve zkratce poskytnout komplexnější pohled na tuto tak důležitou a tak opomíjenou problematiku. Jde o úplný začátek naší snahy uvádět mylné či neúplné informace týkající se obrany země na pravou míru a ukázat všechny relevantní faktory a skutečnosti ve vzájemných souvislostech. Naší ambicí není nabídnout hotové řešení problému, ale zahájit širokou diskuzi odborné i laické veřejnosti a politiků ústící do přípravy návrhů systémových opatření k dosažení kvalitativně lepšího stavu, než je ten dnešní. Každý odstavec v textu níže bude dále postupně rozpracováván a doplňován o další fakta, analýzy a propočty, budeme (a doufáme, že i společně s vámi) formulovat východiska a možné návrhy ke zlepšení dnešního alarmujícího stavu, k přípravě nadčasové branné legislativy a souvisejících strategických koncepčních dokumentů.

Více informací
Obrázek aktuality
12.04.2014

Zasedání redakční rady

V pátek 11. dubna 2014 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo první letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie.

Více informací
Obrázek aktuality
16.12.2013

Jmenování nové redakční rady

V souladu se zněním čl. 3. odst. 3 a 4 Statutu redakční rady časopisu Obrana a strategie jmenoval rektor Univerzity obrany brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. dne 16. prosince 2013 novou redakční radu na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015. Bližší informace o složení nové redakční rady jsou k dispozici zde:

Více informací
novější1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 14 starší