doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
02.07.2020

Journal Obrana a strategie has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education

Journal Obrana a strategie has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles.
The journal Obrana a strategie has been qualified by the Polish Ministry of Science and Higher Education in the "security studies" category. Thanks to this, Polish scientists who publish articles in your journal will receive 20 points for their scientific achievements which are necessary for the evaluation of scientists and universities in Poland. Each scientist should present at least 4 articles published in the MSHE-indexed scientific journals for every 4 years evaluation period. Current evaluation period ends on 31st December 2020 and the next one will start on 1st January 2021.

Více informací
Obrázek aktuality
04.06.2020

Studie CBVSS: Bezpečnostní prostředí a Technologický vývoj 2019

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně vydalo studie "Bezpečnostní prostředí - Sektorová analýza a implikace pro ozbrojené síly ČR 2019" a "Technologický vývoj - Implikace pro schopnosti ozbrojených sil ČR 2019". Studie jsou vydávány každoročně a jsou volně ke stažení na internetových stránkách CBVSS zde: https://www.unob.cz/cbvss/Stranky/publikace.aspx.

Více informací
Obrázek aktuality
06.05.2020

Nabídka pracovních pozic na CBVSS UO

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor - velitel výběrová řízení na obsazení dvou pozic (civilních) akademických pracovníků a jednu pozici pro vojáka z povolání, s nástupem od 1. 9. 2020. Výběrová řízení se konají 23. 6. 2020. Bližší informace jsou k dispozici na úřední desce Univerzity obrany (https://www.unob.cz/zamestnani/Stranky/VR-CBVSS.aspx).

Více informací
Obrázek aktuality
22.11.2019

Časopis Obrana a strategie je v databázi Scopus

Vážení čtenáři,
s radostí vám oznamujeme, že je časopis Obrana a strategie nyní součástí databáse Scopus od společnosti Elsevier B.V. Vedle následujících čísel bude indexováno i číslo 1/2019.
Děkujeme, že pomáháte zvyšovat kvalitu našeho časopisu.

Více informací
Obrázek aktuality
25.06.2019

Obrana a strategie na Web of Science

Vážení čtenáři,
s radostí vám oznamujeme, že časopis Obrana a strategie byl oficiálně indexován v databázi Emerging Sources Citation Index (v rámci Web of Science). Věříme, že nová databáze zpřístupní náš obsah širšímu spektru odborné veřejnosti a motivuje autory k zasílání vysoce kvalitních příspěvků. Děkujeme autorům, recenzentům i čtenářům za pomoc při udržování kvalitativních standardů a umožnění přiblížit se světovým časopisům v oboru.

Více informací