doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
25.06.2019

Obrana a strategie na Web of Science

Vážení čtenáři,
s radostí vám oznamujeme, že časopis Obrana a strategie byl oficiálně indexován v databázi Emerging Sources Citation Index (v rámci Web of Science). Věříme, že nová databáze zpřístupní náš obsah širšímu spektru odborné veřejnosti a motivuje autory k zasílání vysoce kvalitních příspěvků. Děkujeme autorům, recenzentům i čtenářům za pomoc při udržování kvalitativních standardů a umožnění přiblížit se světovým časopisům v oboru.

Více informací