doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
15.08.2008

Nový partner časopisu - C.E.E.O.L.

Novým partnerem časopisu Obrana a strategie se stala Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), on-line archiv společenskovědních periodik z regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Bližší informace o partnerovi naleznete zde:

Více informací
Obrázek aktuality
24.07.2008

Sborník z konference Národní pohledy států V4 na oblast EBOP

Ústav strategických studií Univerzity obrany vydal sborník z mezinárodní konference "Národní pohledy států V4 na oblast EBOP - Komparace přístupů a možnosti regionální spolupráce", která proběhla ve dnech 3.-4. června 2008 v Praze. Bližší informace o konferenci a sborník ke stažení v elektronické formě jsou k dispozici zde:

Více informací
Obrázek aktuality
11.07.2008

Informace o aktuálních změnách ve struktuře UO

Dnem 1. září 2008 dochází ke změně vnitřního uspořádání Univerzity obrany. V této souvislosti dochází k zániku Ústavu strategických studií a Ústavu operačně-taktických studií a vytvoření nového pracoviště - Ústavu strategických a obranných studií. Více informací naleznete zde:

Více informací
Obrázek aktuality
25.06.2008

Zařazení časopisu do pozitivního seznamu RVV

Časopis obrana a strategie se dne 20. června 2008 rozhodnutím poradního orgánu vlády České republiky, Rady pro výzkum a vývoj, dostal do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (tzv. pozitivní seznam).

Více informací