doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
04.06.2020

Studie CBVSS: Bezpečnostní prostředí a Technologický vývoj 2019

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně vydalo studie "Bezpečnostní prostředí - Sektorová analýza a implikace pro ozbrojené síly ČR 2019" a "Technologický vývoj - Implikace pro schopnosti ozbrojených sil ČR 2019". Studie jsou vydávány každoročně a jsou volně ke stažení na internetových stránkách CBVSS zde: https://www.unob.cz/cbvss/Stranky/publikace.aspx.

Více informací
Obrázek aktuality
06.05.2020

Nabídka pracovních pozic na CBVSS UO

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor - velitel výběrová řízení na obsazení dvou pozic (civilních) akademických pracovníků a jednu pozici pro vojáka z povolání, s nástupem od 1. 9. 2020. Výběrová řízení se konají 23. 6. 2020. Bližší informace jsou k dispozici na úřední desce Univerzity obrany (https://www.unob.cz/zamestnani/Stranky/VR-CBVSS.aspx).

Více informací
Obrázek aktuality
22.11.2019

Časopis Obrana a strategie je v databázi Scopus

Vážení čtenáři,
s radostí vám oznamujeme, že je časopis Obrana a strategie nyní součástí databáse Scopus od společnosti Elsevier B.V. Vedle následujících čísel bude indexováno i číslo 1/2019.
Děkujeme, že pomáháte zvyšovat kvalitu našeho časopisu.

Více informací
Obrázek aktuality
25.06.2019

Obrana a strategie na Web of Science

Vážení čtenáři,
s radostí vám oznamujeme, že časopis Obrana a strategie byl oficiálně indexován v databázi Emerging Sources Citation Index (v rámci Web of Science). Věříme, že nová databáze zpřístupní náš obsah širšímu spektru odborné veřejnosti a motivuje autory k zasílání vysoce kvalitních příspěvků. Děkujeme autorům, recenzentům i čtenářům za pomoc při udržování kvalitativních standardů a umožnění přiblížit se světovým časopisům v oboru.

Více informací