doi:10.3849/1802-7199

2/2004

Resource Allocation Criteria and the Analytic Paradigm

Gyula MEZEY

Risk-based decision-making in reducing security risks is based on practical approach, usually a combination of rational and cognitive theories. In risk-management analytic, cybernetic, cognitive paradigms can be applied. The article discusses the application of the analytic paradigm in risk-management in the field of defence and civil emergency planning.

10.7.2007 14:53:15 | přečteno 6530x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategická studia a strategické myšlení

Josef JANOŠEC

Úvod do problematiky hodnocení strategických studií ve vztahu jejich vlivu na strategické myšlení. Problematika vychází z formulování subjektivních faktorů, sponzorů a tvůrců strategických studií. Diskutuje možnosti hodnocení strategických studií a strategického myšlení. Prokazuje výrazně subjektivní charakter strategického myšlení jako jedné z forem myšlení jednotlivce. Shrnuje limity a vlastnosti strategických studií. Poukazuje na možnost objektivizovaného hodnocení prostřednictvím systémových nástrojů pro analýzu systému řízení strategických studií.

10.7.2007 14:54:29 | přečteno 7674x | Hlavacek | Celý článek
 

Efektivní akvizice jako součást strategie vyzbrojování

Petr ŠMIDRKAL

Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice která je, na základě vládou schváleného dokumentu Národní strategie vyzbrojování, jednou ze stěžejních oblastí realizace strategie vyzbrojování. Strategie vyzbrojování je realizována pro dosažení a rozvíjení operačních schopností ozbrojených sil ČR a její efektivnosti je dosahováno především optimalizací procesů a organizačních struktur rezortu a propojením jednotlivých systémů v oblasti pořizování vojenského materiálu.

10.7.2007 14:55:25 | přečteno 6611x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategie ve vojenském ústavu vědeckém

Janusz MIKA

Článek popisuje činnost, organizaci a účel Vojenského ústavu vědeckého v létech 1919—1939 a 1946—1947. Zabývá se problematikou strategie v činnosti jmenovaného ústavu.

10.7.2007 14:56:38 | přečteno 6498x | Hlavacek | Celý článek
 

Informace o přednáškovém cyklu NATO RTO/SAS

Josef JANOŠEC*, Vladimír ŠILHAN**

Text podává informaci o přednáškovém cyklu NATO RTO (Research and Technology Organisation) SAS-051 Lecture Series 243 "NATO Code of Best Practice (COBP) for C2 Assessment". Cyklus byl připraven panelem SAS (Studies, Analysis and Simulation) a bude realizován v průběhu podzimu 2004 ve Velké Británii, Brně a Turecku.

10.7.2007 14:57:36 | přečteno 6768x | Hlavacek | Celý článek
 

English annotation

10.7.2007 14:58:20 | přečteno 5985x | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 3.7.2007 0:06:54 | přečteno 9108x | Hlavacek