doi:10.3849/1802-7199

1/2002

Britská obranná doktrína

Alena FENCLOVÁ*, Luděk KRZYSTEK**, Petr NĚMEC***

V říjnu 2001 byla vydána pro veřejnost Obranná doktrína Velké Británie (dále jen doktrína) jako druhé vydání tohoto dokumentu. Protože ve Velké Británii mají rozsáhlé zkušenosti z tvorby doktrín, může být tento dokument návodem pro zpracovatele a uživatele doktrín v AČR, v níž se v roce 2002 intenzivně právě na doktrínách pracuje. Doktrína byla přeložena v Oddělení speciálních překladů a tlumočení a upravena v Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně, kde je i k dispozici. Článek poukazuje na strukturu a obsahovou stránku dokumentu.

10.7.2007 16:32:20 | přečteno 7983x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategické přístupy k vyzbrojování ozbrojených sil

Josef PROCHÁZKA

V rámci vypracování návrhu Národní strategie vyzbrojování, jehož zadavatelem byl Národní úřad pro vyzbrojování MO ČR, byly pracovníky Ústavu strategických studií analyzovány strategické přístupy hospodářsky a vojensky nejvyspělejších členských zemí NATO při zabezpečování potřeb obrany. Cílem této práce bylo navrhnout nejvhodnější implikace využitelné pro strategickou orientaci vyzbrojování ozbrojených sil v podmínkách České republiky. Tento článek si klade za cíl poukázat na některé společné, ale i rozdílné strategické přístupy těchto států při zajišťování materiálních potřeb obrany a publikovat myšlenky, které tvorbu návrhu strategie významným způsobem ovlivnily.

10.7.2007 16:33:17 | přečteno 7680x | Hlavacek | Celý článek
 

Obranná průmyslová základna a obranná průmyslová politika

Miroslav KRČ

Otázky vytvoření a upevnění ekonomických základů obrany demokratického státu jsou prvořadým úkolem politického vedení státu z hlediska demokratického vývoje, ale také realitou mezinárodní vojenskopolitické situace na přelomu 20. a 21. století. Demokratický stát se neobejde bez opatření, na které se vyžadují nemalé materiální, finanční a lidské zdroje. Toto pojednání se proto bude zabývat obrannou průmyslovou základnou, která vytváří předpoklady úspěšné obrany nejen z ekonomického, ale i vojenského hlediska. Ve vztahu ke zbrojní výrobě nalézáme u jednotlivých států tyto postoje: budování zbrojní výroby jako autonomního národního prvku s cílem mít politickou a ekonomickou nezávislost v oblasti dodávek zbraní a zbraňových systémů, demonstrace politické a vojenské síly, ekonomické důvody - ; úspora národních finančních zdrojů a prezentace vyspělosti ekonomiky, snaha o zvýšení výkonnosti ekonomiky přes nové technologie používané ve zbrojní výrobě.

10.7.2007 16:34:01 | přečteno 7690x | Hlavacek | Celý článek
 

Vyzbrojování Bundeswehru a mezinárodní spolupráce při zbrojení

Ivan COUFAL

Článek se zabývá zásadním obratem po skončení studené války v bezpečnostních a politických podmínkách a s tím spojenými změnami pro Bundeswehr a potřebami jeho vyzbrojování. Dále věnuje pozornost konsolidačnímu procesu zbrojního průmyslu a udržení minimálních kapacit. V závěru poukazuje na nárůst významu mezinárodní zbrojní spolupráce.

10.7.2007 16:34:51 | přečteno 6492x | Hlavacek | Celý článek
 

Ekonomické aspekty konverze české (československé) zbrojní výroby

Ladislav IVÁNEK

V článku jsou na základě údajů z historie zbrojní výroby v ČR (ČSFR) ukázány některé faktory, které provázely útlum zbrojní výroby a jejich dopad na konverzi a strukturální změny české a slovenské ekonomiky. Dále jsou uvedeny způsoby zabezpečování alternativních výrobních programů v prostředí tržní ekonomiky a naznačeni činitelé a podmínky dalšího vývoje českého zbrojního průmyslu.

10.7.2007 16:35:52 | přečteno 7819x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategie rozvoje kodifikačního systému NATO v ČR

Jozef ŠMONDRK

Význam Kodifikačního systému NATO se neustále prohlubuje. Počet uživatelů tohoto "neviditelného" nástroje národní i mezinárodní logistiky v celosvětovém měřítku narůstá a stranou nestojí ani ČR, která jako jeden z prvních států bývalého východního bloku začala díky resortu obrany tento systém v plném rozsahu pod názvem "Jednotný systém katalogizace majetku" provozovat a využívat jeho výhod v oblasti hospodaření s materiálem. Zkušenosti získané z jeho provozování vedly k vytvoření legislativních podmínek pro možné rozlišení tohoto systému i mimo resort obrany, tj. k reálnému vzniku Systému katalogizace ČR. I přes to nadále jediným uživatelem Kodifikačního systému NATO zůstává resort obrany. V současném období přetrvává situace vyznačující se nedostatkem informací o tomto systému a o jeho možném rozšiřování dostupných jak pro vojenskou, tak i civilní odbornou veřejnost. Proto tento článek je dílčím příspěvkem naznačujícím možnou strategii dalšího rozvoje Kodifikačního systému NATO v České republice.

10.7.2007 16:36:54 | přečteno 7371x | Hlavacek | Celý článek
 

English annotation

10.7.2007 16:37:52 | přečteno 5457x | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 3.7.2007 0:08:56 | přečteno 8797x | Hlavacek