doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
21.12.2011

Jmenování nové redakční rady

V souladu se zněním čl. 3. odst. 3 a 4 Statutu redakční rady časopisu Obrana a strategie jmenoval rektor Univerzity obrany brigádní generál v záloze prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr. h. c. dne 21. prosince 2011 novou redakční radu na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013. Bližší informace o složení nové redakční rady jsou k dispozici zde:

Více informací
Obrázek aktuality
07.10.2011

Časopis Obrana a strategie součástí CIAO

Časopis Obrana a strategie se stal součástí databáze Columbia International Affairs Online (CIAO), která patří mezi nejobsáhlejší zdroje informací z oblasti teorie a výzkumu mezinárodních vztahů. Obsahuje široké spektrum studií, časopisů, knih, sborníků z konferencí a dalších publikací z produkce univerzit, nevládních organizací, řešitelů grantových projektů aj. Bližší informace o databázi jsou k dispozici na:

Více informací
Obrázek aktuality
25.07.2011

1 000 000 přístupů

Vážení čtenáři, portál časopisu Obrana a strategie zaznamenal již 1 000 000 přístupů od svého spuštění dne 26. července 2007. Průměrná denní návštěvnost se nyní pohybuje okolo 2 100 přístupů, měsíčně se počet přístupů vyšplhal na 58 000 přístupů a neustále roste. Děkujeme!

Více informací
Obrázek aktuality
19.05.2011

Nový tajemník redakční rady

Na dosud neobsazenou pozici tajemníka redakční rady časopisu Obrana a strategie nově nastoupil ing. Antonín Novotný. V záležitostech týkajících se časopisu se proto postupně obracejte na níže uvedený kontakt:

Ing. Antonín Novotný
Katedra celoživotního vzdělávání
Fakulta ekonomiky a managementu
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno

Tel.: 973 443 055
Fax: 973 443 371
E-mail: antonin.novotny@unob.cz, oas@unob.cz

Více informací
novější1 [...] 6 7 8 9 10 11 12 [...] 14 starší