doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
18.12.2020

Nabídka pracovních pozic na CBVSS UO

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektorka - velitelka výběrová řízení na obsazení 3 volných pozic (civilní místa: ředitel, akademický pracovník, vojenské místo: vedoucí vědecký pracovník ) na Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Univerzity obrany (https://www.unob.cz/zamestnani/Stranky/VR-CBVSS.aspx).

Více informací
Obrázek aktuality
23.07.2020

Mimořádné ocenění pro časopis Obrana a strategie

Dne 22. července 2020 se v Praze v Lichtenštejnském paláci uskutečnil slavnostní akt předání výročních Cen Bezpečnostní rady státu 2020. Tuto cenu uděluje Bezpečnostní rada státu (BRS) kolektivům i jednotlivcům v hlavní a ve studentské kategorii za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky. Na základě usnesení BRS ze dne 8. června 2020 byla Cena v hlavní kategorii udělena redakci časopisu Obrana a strategie, který je vydáván Univerzitou obrany v Brně. Cena byla udělena za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě se zaměřením na publikační činnost věnovanou rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Cenu předal předseda vlády Andrej Babiš za přítomnosti ministra obrany Lubomíra Metnara a dalších členů BRS, náčelníka generálního štábu a jeho prvního zástupce, ředitelů zpravodajských služeb, vrcholných představitelů HZS, NÚKIB, ministerstev vnitra, obrany, zahraničních věcí a dalších významných reprezentantů státu a bezpečnostní komunity.

Více informací
1 2 3 4 5 6 [...] 13 starší