doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
19.05.2011

Nový tajemník redakční rady

Na dosud neobsazenou pozici tajemníka redakční rady časopisu Obrana a strategie nově nastoupil ing. Antonín Novotný. V záležitostech týkajících se časopisu se proto postupně obracejte na níže uvedený kontakt:

Ing. Antonín Novotný
Katedra celoživotního vzdělávání
Fakulta ekonomiky a managementu
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno

Tel.: 973 443 055
Fax: 973 443 371
E-mail: antonin.novotny@unob.cz, oas@unob.cz

Více informací
Obrázek aktuality
30.12.2010

Šťastný nový rok 2011!

Přejeme všem našim čtenářům, autorům, recenzentům, členům redakčních orgánů, spolupracovníkům a příznivcům vše nejlepší do nadcházejícího roku 2011.

Více informací
Obrázek aktuality
25.10.2010

Z redakční rady...

V souladu s čl. 3. odst. 5 a 6 Statutu redakční rady časopisu Obrana a strategie ukončil ke dni 21. 10.2010 své členství v tomto orgánu pan pplk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D. z Policejní akademie České republiky, Praha.

Více informací