doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
15.04.2013

Zasedání redakční rady

V pátek 12. dubna 2013 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo první letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie. Stěžejními body jednání byla příprava nového čísla časopisu, které vyjde 15. června tohoto roku, a debata nad perspektivami dalšího rozvoje časopisu.

Více informací
Obrázek aktuality
19.02.2013

Vypsání výběrového řízení

V souladu s ustanovením § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje Děkan Fakulty ekonomiky a managementu výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka skupiny bezpečnostních studií Katedry celoživotního vzdělávání (K-111).

Více informací
Obrázek aktuality
16.08.2012

2 000 000 přístupů

Vážení čtenáři, portál časopisu Obrana a strategie zaznamenal již 2 000 000 přístupů od svého spuštění dne 26. července 2007. Průměrná denní návštěvnost se nyní pohybuje okolo 2650 přístupů, měsíčně se jedná okolo  82 000 přístupů. Děkujeme!  

Více informací
novější1 [...] 4 5 6 7 8 9 10 [...] 13 starší