doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
01.12.2022

Nabídka pracovní pozice redaktora

Rektorka-velitelka Univerzity obrany nabízí pracovní místo: Redaktor – novinář technicko-organizačního oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 1. 2024, s možností dalšího prodloužení, respektive změny na dobu neurčitou – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;
Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Mzdové zařazení: 11. platová třída
Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně
Místo výkonu práce: Brno, Tučkova 23
Předpokládaný termín obsazení místa: 1. února 2023
Bližší informace zde: ​Volná pracovní místa neakademických pracovníků

Více informací
Obrázek aktuality
18.12.2020

Nabídka pracovních pozic na CBVSS UO

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektorka - velitelka výběrová řízení na obsazení 3 volných pozic (civilní místa: ředitel, akademický pracovník, vojenské místo: vedoucí vědecký pracovník ) na Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Univerzity obrany (https://www.unob.cz/zamestnani/Stranky/VR-CBVSS.aspx).

Více informací
1 2 3 4 5 6 [...] 14 starší