doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
11.07.2008

Informace o aktuálních změnách ve struktuře UO

Dnem 1. září 2008 dochází ke změně vnitřního uspořádání Univerzity obrany. V této souvislosti dochází k zániku Ústavu strategických studií a Ústavu operačně-taktických studií a vytvoření nového pracoviště - Ústavu strategických a obranných studií. Více informací naleznete zde:

Více informací
Obrázek aktuality
25.06.2008

Zařazení časopisu do pozitivního seznamu RVV

Časopis obrana a strategie se dne 20. června 2008 rozhodnutím poradního orgánu vlády České republiky, Rady pro výzkum a vývoj, dostal do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (tzv. pozitivní seznam).

Více informací
Obrázek aktuality
23.06.2008

Nové číslo časopisu

Právě vyšlo nové číslo (1/2008) časopisu Obrana a strategie. Tištěná verze bude distibuována odběratelům do konce měsíce června.

Více informací
Obrázek aktuality
02.06.2008

Vývojové trendy v naplňování operačních schopností...

Ústav strategických studií Univerzity obrany vydal sborník z odborného semináře na téma "Vývojové trendy v naplňování operačních schopností a podíl perspektivních technologií ve vyzbrojování zbrojními systémy", pořádaného dne 22. května 2008 v Brně. Bližší informace o semináři a sborník k volnému stažení jsou k dispozici zde:

Více informací
Obrázek aktuality
30.05.2008

Principy obrany ČR 2030

Ústav strategických studií UO vydal prognostickou publikaci s názvem "Principy obrany České republiky 2030". Bližší informace a publikace k volnému stažení jsou k dispozici zde:

Více informací
Obrázek aktuality
27.05.2008

Noví členové redakčních orgánů

Na základě rozhodnutí rektora Univerzity obrany a redakční rady časopisu Obrana a strategie došlo k personálnímu rozšíření redakčních orgánů časopisu. Členem redakční rady byl jmenován pan PhDr. Róbert Ondrejcsák, ředitel Centra pre severoatlantické záležitosti (CENAA), Bratislava, Slovensko. Členem redakčního okruhu se stal pan László Póti, Ph.D., výzkumný pracovník Institutu strategických a obranných studií na Univerzitě národní obrany Mikuláše Zrinského, Budapešť, Maďarsko. Bližší informace naleznete zde:

Více informací
Obrázek aktuality
28.04.2008

Odešel pan Ing. Karel Janíček, CSc.

Dne 24. dubna 2008 nás po dlouhé a těžké nemoci opustil ve věku nedožitých 65 let jeden ze zakladatelů a dlouholetý tvůrce časopisu Obrana a strategie, pracovník a dobrá duše Ústavu strategických studií, pan plk. v.v. Ing. Karel Janíček, CSc. Poslední rozloučení se koná v pátek 2. května 2008 v 10:30 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1. Pro příslušníky Univerzity obrany, kteří se chtějí posledního rozloučení se zesnulým zúčastnit, bude přistaven služební autobus na rohu ulice Hrnčířská v 9:30 hodin.

Více informací
Obrázek aktuality
10.04.2008

Zastoupení v PILA/Crossref

Univerzita obrany získala členství a zastoupení v organizaci PILA/Crossref. PILA (Publishers International Linking Association) je neziskové a nezávislé sdružení předních světových vydavatelů odborné literatury, které provozuje systém Crossref. Díky této skutečnosti získal časopis Obrana a strategie možnost implementace DOI (Digital Object Identifiers) do publikovaných textů. Bližší informace o PILA/Crossref a DOI naleznete na http://www.crossref.org a http://knihovna.vsb.cz/kurzy/uvod/08.html.


Více informací
Obrázek aktuality
02.04.2008

Zastoupení časopisu v EASE

Časopis Obrana a strategie získal členství a zastoupení v European Association of Science Editors pro rok 2008. Tímto krokem získává vydavatel časopisu přístup k nejnovějším informacím o trendech v oblasti publikování vědeckých textů a získává možnost účastnit se na mezinárodních aktivitách uvedené organizace. Časopis v EASE zastupuje předseda redakční rady dr. Libor Frank. Bližší informace o EASE jsou k dispozici na adrese: www.ease.org.uk.

Více informací