doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
17.12.2014

Upozornění pro autory

Redakční rada časopisu Obrana a strategie schválila s platností od 15. prosince 2015 aktualizované šablony příspěvků. Rovněž došlo k aktualizaci a zjednodušení Pokynů pro autory. Sekce Volná tribuna byla zrušena. Cílem přijatých změn je usnadnění pracovávání textů a další zkvalitnění publikačního procesu.

Více informací
Obrázek aktuality
31.10.2014

Zasedání redakční rady ze dne 24. října 2014

V pátek 24. dubna 2014 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo druhé letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie. Opět byly hodnoceny příspěvky zaslané autory a navíc se diskutovala nová vizuální podoba časopisu.

Více informací
Obrázek aktuality
29.04.2014

Zpráva o stavu zabezpečení obrany ČR v roce 2014 – mýty a realita

Vážený čtenáři,

předkládáme Vám k seznámení krátkou úvahovou studii na téma zabezpečení obranyschopnosti naší země – České republiky. Byla zpracována kolektivem autorů Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany za přispění několika externích spolupracovníků s cílem ve zkratce poskytnout komplexnější pohled na tuto tak důležitou a tak opomíjenou problematiku. Jde o úplný začátek naší snahy uvádět mylné či neúplné informace týkající se obrany země na pravou míru a ukázat všechny relevantní faktory a skutečnosti ve vzájemných souvislostech. Naší ambicí není nabídnout hotové řešení problému, ale zahájit širokou diskuzi odborné i laické veřejnosti a politiků ústící do přípravy návrhů systémových opatření k dosažení kvalitativně lepšího stavu, než je ten dnešní. Každý odstavec v textu níže bude dále postupně rozpracováván a doplňován o další fakta, analýzy a propočty, budeme (a doufáme, že i společně s vámi) formulovat východiska a možné návrhy ke zlepšení dnešního alarmujícího stavu, k přípravě nadčasové branné legislativy a souvisejících strategických koncepčních dokumentů.

Více informací
Obrázek aktuality
12.04.2014

Zasedání redakční rady

V pátek 11. dubna 2014 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo první letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie.

Více informací