doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

Obrázek aktuality
09.12.2013

3 000 000 přístupů

Vážení čtenáři, portál časopisu Obrana a strategie zaznamenal již 3 000 000 přístupů od svého spuštění dne 26. července 2007. Děkujeme!

Více informací
Obrázek aktuality
26.10.2013

Zasedání redakční rady

V pátek 25. října 2013 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo druhé letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie. Stěžejními bodem jednání byla příprava nového čísla časopisu, které na internetu vyjde 15. prosince tohoto roku.

Více informací
Obrázek aktuality
01.07.2013

Změny v redakčních orgánech časopisu

V souladu se čl. 3, odst. 4 a 7 Statutu redakční rady časopisu Obrana a strategie jmenoval rektor Univerzity obrany brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. s platností od 1. července 2013 nového člena redakční rady Ing. Antonína Novotného (Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO) a nového tajemníka redakční rady Mgr. Josefa Krause (Katedra celoživotního vzdělávání UO).

Více informací
Obrázek aktuality
15.04.2013

Zasedání redakční rady

V pátek 12. dubna 2013 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo první letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie. Stěžejními body jednání byla příprava nového čísla časopisu, které vyjde 15. června tohoto roku, a debata nad perspektivami dalšího rozvoje časopisu.

Více informací
Obrázek aktuality
19.02.2013

Vypsání výběrového řízení

V souladu s ustanovením § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje Děkan Fakulty ekonomiky a managementu výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka skupiny bezpečnostních studií Katedry celoživotního vzdělávání (K-111).

Více informací
novější1 [...] 4 5 6 7 8 9 10 [...] 14 starší