Jak pracovat se šablonou

Autorské příspěvky (články) jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátech docx zpracované za obligatorního použití šablony. Šablona obsahuje rovněž doplňující instrukce pro zpracování článků.