Zkratky a akronymy

Zkratky a akronymy vždy vysvětlete nebo rozepište při jejich prvním použití v textu a uvádějte a rozepisujte je vždy v jazyce příspěvku. U textů psaných v českém nebo slovenském jazyce používejte zavedených ekvivalentů cizojazyčných zkratek a akronymů buď částečně (např. NATO – Organizace Severoatlantické smlouvy), nebo úplně (např. OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Tam, kde neexistuje zavedený a všeobecně známý ekvivalent v těchto jazycích, rozepište zkratku či akronym v původním jazyce a v českém/slovenském jazyce (např. RMA – Revolution in Military Affairs; Revoluce ve vojenských záležitostech).

Při používání většího počtu zkratek a akronymů je vhodné za závěr příspěvku vložit jednoduchou tabulku s jejich přehledem. Takovýto seznam používejte zejména tehdy, jedná-li se o zkratky či akronymy, jež nemusí být každému dobře známé.

Seznam použitých zkratek (příklad):

 EUEuropean Union
Evropská unie
 NATONorth Atlantic Treaty Organization
Organizace Severoatlantické smlouvy
 UNUnited Nations
Organizace spojených národů
 SCOShanghai Cooperation Organization
Šanghajská organizace pro spolupráci
 WEUWestern European Union
Západoevropská unie