Kpt. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.

Pavel.Foltin@unob.cz

Narozen 1976. V roce 2000 ukončil vysokoškolské studium na VVŠ PV ve Vyškově, obor Ekonomika obrany státu, specializaci Logistika AČR. V letech 2000 až 2004 absolvoval postgraduální studium na téže škole ve studijním programu Ekonomika a management. V současné době působí na Katedře logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. Zabývá se problematikou mnohonárodních operací a ovlivňujícími faktory realizace logistické podpory těchto operací.