Možné vlivy bezpečnostního prostředí na Českou republiku a její ozbrojené síly

Antonín KRÁSNÝ*, Oldřich SOCHA**

Článek se zabývá globálními trendy současného světa, vývojem bezpečnostního prostředí, hrozbami a riziky pro Českou republiku včetně jejich vojenských důsledků.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorech*, **