Severoatlantická aliance na prahu XXI. století

Jarosław GRYZ

Článek se zabývá vývojem Severoatlantické aliance po skončení studené války. Nastiňuje základní etapy adaptace NATO na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, posuny v evropské bezpečnostní architektuře a změny bezpečnostních hrozeb. Autor upozorňuje na odklon Severoatlantické aliance od organizace zaměřené výlučně na zajištění kolektivní obrany. V neposlední řadě se článek zabývá také perspektivami této organizace ve 21. století.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorovi