Profesionalizace ozbrojených sil Ruské federace - jeden z cílů probíhající reformy

Richard STOJAR

Článek pojednává o aktuálním procesu částečné profesionalizace ruských ozbrojených sil, jako významné součásti jejích probíhající transformace. Nastiňuje současné i budoucí problémy spojené s tímto procesem a možnosti i způsoby jejich řešení v tamních podmínkách.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorovi