Změny v americké vojenské přítomnosti ve světě

Vlastimil GALATÍK*, Ivo PIKNER**

Článek pojednává o aktuálních změnách v rozmístění amerických ozbrojených sil ve světě. Nastiňuje důvody a příčiny změn rozmístění ozbrojených sil USA v zahraničí. Přehledně znázorňuje nejdůležitější opatření transformace sil umístěných mimo území USA.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorech*, **