Možné politicko-vojenské ambice Lotyšské republiky po vstupu do NATO

Valdis JURGELÁNS

Autor charakterizuje předpokládané politicko-vojenské ambice Lotyšské republiky po vstupu země do NATO. Uvádí možné varianty použití Národních ozbrojených sil Lotyšské republiky v různých operacích. Důraz klade na bojové a nebojové operace, na kterých se tyto síly podílí. V závěru naznačuje prioritní úkoly pro oblast výstavby, přípravy a použití Národních ozbrojených sil Lotyšské republiky.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorovi