Vývojové trendy v oblasti vyzbrojování ozbrojených sil Nizozemska

Jan VALOUCH

Cílem článku je analyzovat vývojové trendy ve vyzbrojování ozbrojených sil Nizozemska. Informace o plánovaných schopnostech ozbrojených sil a možnostech obranného průmyslu jsou v článku doplněny o přehled modernizačních projektů a o základní směry specializace ozbrojených sil. Na základě těchto údajů jsou nastíněny základní vývojové trendy ve vyzbrojování a možnosti vzájemné spolupráce nizozemských a našich ozbrojených sil, resp. prvků obranného průmyslu.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorovi