Strategická studia jako technologický proces

Josef JANOŠEC

Zpracování strategických studií je vysvětleno jako technologický proces, který má dvě hlavní části: proces vytváření a proces užití strategických studií. V prvé části je hlavním nositelem technologické činnosti zpracovatel a v druhé příjemce strategické studie. Jednotlivé části technologického procesu jsou diskutovány z pohledu posloupnosti a časové návaznosti technologických etap, které jsou pojímány současně jako prvky technologického systému. Popis je jednotně strukturován a obsahuje schéma se zvýrazněním popisovaného prvku v technologickém procesu, charakteristiku prvku, vstupy a výstupy, vazby na ostatní prvky. Je původním vyjádřením zobecněného poznání autora příspěvku z dlouhodobé praktické činnosti při zpracování strategických studií a řízení pracovišť, která se touto činností zabývají.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorovi