Sociálně demografický vývoj v ČR a jeho odraz v AČR

Karel JANÍČEK*, Jozef ŠMONDRK**

Článek se zabývá otázkami sociálně demografického vývoje v České republice a ukazuje na některé aspekty, které ovlivňují a podmiňují výstavbu a přípravu ozbrojených sil z hlediska lidských zdrojů.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorech*, **