Využití vnějších zdrojů v podmínkách ozbrojených sil

Josef PROCHÁZKA

Autor článku reaguje na bohatou a velmi zajímavou diskusi, která se odehrála mezi účastníky kolokvia "Ekonomika obrany státu a její řízení" konaného na Vojenské akademii v Brně v únoru 2003 k otázce využití vnějších zdrojů v podmínkách ozbrojených sil. Názory účastníků na možnosti využití tohoto nástroje v rámci reformy ozbrojených sil, při snižování počtu příslušníků ozbrojených sil a jejich profesionalizaci, směřovaly do vymezení základních pojmů, rizik, přínosů, zahraničních zkušeností a oblasti činností, ve kterých je v budoucnosti pravděpodobné využití schopností průmyslu jako náhrada vlastního výkonu ozbrojenými silami.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorovi