Mezi řádky Vojenské strategie České republiky

Milan KUBEŠA

Zamyšlení autora nad nově vydanou verzí Vojenské strategie České republiky. Kriticky pohlíží na některé kapitoly dokumentu a předkládá alternativní řešení. Nabádá k šetrné transformaci ozbrojených sil na základě vědecky podložených zásad jejich použití, zvláště při realizaci úkolů silami pod národním velením.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorovi