Evolutional Trends of Polish Military Forces in Longterm Views

Andrzej DAWIDCZYK

Článek polského autora otiskujeme záměrně tak, jak jej dodal, tedy v angličtině. Věříme, že se to může stát jednou z charakteristik našeho časopisu a že naši čtenáři to budou považovat za zpestření. Článek pojednává o výhledech rozvoje polských ozbrojených sil. Jak by se měl tento vývoj vyrovnat se změnami v oblasti politické a jak by měl čelit novým výzvám 21. století. Diskutuje i otázky, nakolik by se polské ozbrojené síly měly rozvíjet podle vzoru armád NATO a nakolik podle vlastních národních priorit. Vyvozuje, že v tomto smyslu jsou polské ozbrojené síly teprve na počátku transformace, která by jim dala šanci nejen přežít, ale dosáhnout pokroku v měnících se podmínkách na začátku 21. století.

Celý článek ve formátu PDF Více o autorovi