Dr. Andrzej DAWIDCZYK

Akademia Obrony Narodowej - Katedra strategii