Plk. gšt. Ing. Radoslav ROTREKL

Ředitel odboru plánování sil - ZŘ SPS MO