JUDr. Vladimír KRŠKA

Vedoucí oddělení mezinárodního práva sekce obranné politiky a strategie MO (SOPS MO)