Bezpečnost zemí V4 v rozšířeném NATO (1997-2007)

Dne 8. listopadu 2007 se koná pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí SR, Ministerstva obrany SR, Kristófa Forraia - výkonného ředitele International Visegrad Fund a ing. Stanislava Chovance - primátora města Skalica, jednodenní mezinárodní odborná konference na téma Bezpečnost zemí V4 v rozšířeném NATO (1997-2007).

Prezident konference: doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.

Generální tajemník konference: doc. RNDr. Jana Marenčáková, Ph.D.

Přípravný vědecký výbor:

Ing. Rastislav Strhan, PhD. (předseda) - Stredoeurópska vysoká škola (SEVŠ) ve Skalici
tel. +421 346 965 217, e-mail: r.strhan@sevs.sk

doc. Ing. Judita Štouračová, CSc. (VŠMVV Praha)

PhDr. Miloš Balabán, PhD. (SBP CESES FSV UK Praha)

doc. Ing. Josef Janošec, CSc. (VCB Brno)

prof. PhDr. Jaroslav Erneker, DrSc. (VŠERS, České Budějovice)

doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. (ARC Kolín)

Účastníci konference:

Příslušníci bezpečnostní komunity v SR a v ČR. Jsou to především funkcionáři ministerstev obrany, VŠ učitelé, vědečtí pracovníci, novináři, doktorandi a studenti.

Pozvané školy a instituce:

Slovenská republika

Česká republika

MO SR

MO ČR

EU Bratislava

ÚMV Praha

UMB BB

FMV VŠE Praha

Akadémia policajného sboru

Univerzita obrany, Brno

Vojenská akadémia LM

Ústav strategických studií Univerzity obrany, Brno

Vysoká škola ekonomická, Praha

Fakulta sociálních studií UK, Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice

Academia Rerum Civilum, Kolín

Tématické zaměření konference:

Ústředním námětem konference jsou dvě významná výročí v moderních dějinách ČR a SR. V létě 1997 NATO na svém summitu v Madridu rozhodlo o přizvání ČR, Polska a Maďarska do NATO. O pět let později bylo přizváno dalších 7 zemí, mezi nimi i SR.

Vstup do NATO významně ovlivnil další vývoj obou našich zemí. Upevnil jejich bezpečnost, přivedl je do transatlantického společenství hodnot, naučil je uplatňovat nové zásady a postupy v bezpečnostní politice. Výrazně se promítl také do česko - slovenských vztahů. Dal nový podnět pro prohloubení spolupráce armád a ministerstev obou zemí, a to zejména v období, kdy ČR už v NATO byla a SR se na vstup do NATO teprve připravovala. Rozsáhlá a intenzivní spolupráce obou zemí však pokračuje i nadále.

Členství v NATO se neomezuje pouze na armády, na jejich generální štáby, na vojenské činnosti a na ministerstva obrany. Po skončení studené války se stále více uvažuje o dvou rozměrech bezpečnosti. Prvním je tzv. hard security, tedy vojenská dimenze bezpečnosti, která je bytostně spojena s poměrem sil, s počtem mužů ve zbrani, s počtem vojenských jednotek, jejich výzbrojí a vybavením, jejich bojovou přípravou a způsoby vedení bojové činnosti.

Vedle toho se ale stále více prosazuje tzv. soft security, která zahrnuje nevojenské dimenze bezpečnosti. Jsou jimi politická, ekonomická, sociální, environmentální, kulturní bezpečnost. Tyto dimenze hrají stále významnější úlohu. Ostatně i zánik studené války velmi přesvědčivě ukázal, že samotná vojenská dimenze bezpečnosti nestačí. SSSR a další státy VS měly velmi početné a poměrně silné armády, ale jejich režimy se nakonec zhroutily- především z toho důvodu, že zaostaly právě v nevojenských dimenzích bezpečnosti.

Otázkám tzv. hard security bude věnován první panel, v němž vystoupí zástupci ministerstev obrany obou zemí a spolu s nimi i ředitelé ústavů pro výzkum strategických otázek.

Další tři panely již budou věnovány především nevojenským dimenzím bezpečnosti v dnešním světě. Půjde zejména o nové dimenze bezpečnosti na poč. 21. století, globální terorismus a vnitroatlantický dialog. V těchto panelech vystoupí především zástupci akademické obce z obou zemí: VŠ učitelé, vědečtí pracovníci, doktorandi a případně i studenti.

PROGRAM KONFERENCE:

Zahájení konference: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., rektor SEVŠ v Skalici

1. panel: OBRANNÁ SPOLUPRÁCE ČR A SR V LETECH 1997-2007

(09.00 - 10.30)

Tento nosný panel zrekapituluje bezpečnostně politickou spolupráci ČR a SR ve dvou důležitých etapách: 1997 - 2002 a 2002 - 2007. V první etapě šlo zejména o spolupráci v rámci programu PfP, ve druhé už pak v rámci NATO. Velkým námětem je česko - slovenská spolupráce v mírových misích a v akcích NATO a spolu s tím i některé společné projekty.

- Prof. Ing. Vojtěch Kollár, PhD. (předsedající panelu)

- Plk. gšt. Ing. Miloslav Vácha, Univerzita obrany, Brno: Česko-slovenská spolupráce ve vojenství po roce 1992

- prof. Andrzej Kubich, Polsko: Význam členství v NATO pro země V4

- prof. PhDr. Miroslav Krč, Csc., Univerzita obrany, Brno: Vnitroatlantická spolupráce na poli ekonomické bezpečnosti

- Col. Liviu Dinescu, Ministerstvo obrany Rumunska: Druhá vlna rozšíření NATO a její význam pro bezpečnost Střední a Východní Evropy

- diskuse

2. panel: NEVOJENSKÉ DIMENZE BEZPEČNOSTI V ROZŠÍŘENÉM NATO

(11.00 - 12.30)

V tomto panelu se hlavní pozornost přesune na nevojenské aspekty bezpečnosti.

- prof. PhDr. Peter Barták, DrSc., SEVŠ v Skalici (předsedající panelu)

- PhDr. Libor Frank, Ph.D., Ústav strategických studií UO, Brno: Proměny konceptu bezpečnosti a jejich vliv na dnešní a budoucí podobu NATO

- Ing. Marek Loužek, Ph.D., Centrum pro ekonomiku a politiku: Ekonomická dimenze bezpečnosti na počátku 21. století

- Ing. Rastislav Strhan, Ph.D., prorektor SEVŠ v Skalici: Environmentálna dimenzia bezpečnosti v dnešnom svete

- diskuse

3. panel: ROZŠÍŘENÉ NATO TVÁŘÍ V TVÁŘ HROZBĚ GLOBÁLNÍHO TERORISMU

(13.30 - 15.00)

Třetí panel se týká jedné z nejnaléhavějších bezpečnostních hrozeb dnešního světa, kterou je globální terorismus. Pozornost se zaměří na jeho základní charakteristiku a na způsoby boje proti němu.

- doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (předsedající panelu): Vnitroatlantická diskuse o boji proti terorismu

- doc. Ing. Josef Janošec, CSc., VCB Brno: Globální terorismus z pohledu sekuritologie

- doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., EUBA a ARC Kolín: Stratégia boja proti globálnemu terorismu

- diskuse

4. panel: VNITROATLANTICKÝ DIALOG A JEHO VÝZNAM PRO NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ

(15.15 - 16.30)

Také závěrečný panel se zaměří na nevojenské rozměry bezpečnostní strategie NATO. Připomene hlavní obsahové otázky probíhajícího dialogu uvnitř NATO, sporné otázky a možnosti jejich řešení.

- Prof. PhDr. Adolf Novotný, Csc. (předsedající panelu), Bratislava

- PhDr. Peter Weiss, CSc., EUBA a SEVŠ v Skalici: Ústredné otázky súčasného vnútroatlantického dialógu

- Mgr. Karel Zetocha, Ústav strategických studií UO, Brno: Česko-slovenská spolupráce v letech 1997-2007: obranný průmysl a armádní akvizice

- PhDr. Miloš Balabán, PhD., vedoucí SBP CESES FSV UK: Vnitroatlantické vztahy po roce 2001

- diskuse

Závěr konference: 16.30 - 17.00

- odborné shrnutí příspěvků a poznatků: doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.

- celkový závěr konference: rektor SEVŠ v Skalici.

Společenský večer: od 17.30 - 20.00

Závěrečný výstup: Tématický vědecký sborník - editor: doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., lektoři: prof. PhDr. Adolf Novotný, CSc., Bratislava a prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě.