Kadir Alpaslan DEMIR, Ph.D.

Web of Science ResearcherID: AAH-7507-2019

Scopus ID: 8912413400

ORCID iD: 0000-0002-8304-6324

E-mail: kadiralpaslandemir@gmail.com

Narozen v roce 1978. V současné době pracuje na velitelství tureckého námořního výzkumného centra. V roce 1999 absolvoval Tureckou námořní akademii. V letech 2003 až 2005 absolvoval jeden magisterský obor informatiky a další magisterský obor softwarového inženýrství na Naval Postgraduate School v Monterey, Kalifornie, USA. V roce 2008 Dr. Demir dokončil doktorské studium. Specializuje se na vývoj rozsáhlých softwarových systémů, řízení projektů, obranné akvizice, výzkum a vývoj, spolupráci člověka s robotem, roboetiku a řízení lidských zdrojů.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2021.)