David PLÁŠIL

E-mail: david.plasil@hospital-bn.cz

Studoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického. Věnuje se IT bezpečnosti. Pracuje jako vedoucí ICT oddělení benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie, na starosti má správu nemocničního informačního systému.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2021.)