Libor SVOBODA

23748@mail.muni.cz

Narozen 1970. Odborný asistent skupiny historie a politologie Katedry sociálních věd a práva Univerzity obrany. Absolvoval studium historie a etnologie na FF MU a doktorandské studium historie tamtéž. Věnuje se dějinám Ruska a východní Evropy a československým dějinám po roce 1945.