Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

Toto číslo našeho časopisu obsahuje čtyři články, přičemž jejich témata jsou stejně jako v minulém čísle opravdu rozličná.

V prvním článku Modern Frozen Conflicts Lucie Konečná zkoumá podmínky zamrznutí konfliktu. Činí tak skrze kvalitativní komparativní analýzu (QCA).

Druhý článek Prospects for Development of the Geopolitical Position of the Republic of Croatia od Jugoslava Joziće a Roberta Bariće analyzuje perspektivy geopolitiky Chorvatska za pomoci premis neoklasické geopolitiky.

Aleš Tesař, Fabian Baxa a Dalibor Procházka ve třetím textu M.A.D. Again? diskutují možnosti aplikace konceptu vzájemného zaručeného zničení v kybernetické doméně. Zabývají se i dalšími aspekty kybernetické domény.

Poslední článek Čo vlastne Thukydides, Sun-C’ a Clausewitz povedali? (What did Thucydides, Sun-Tzu and Clausewitz really say?) od Samuela Žilinčíka, Ivo Piknera a Jaroslava Staňka rozebírá různé interpretace klasiků strategického myšlení.

Vážení čtenáři, jménem celé redakce děkuji za vaši stálou přízeň.

Přeji vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023.

frank.png

Předseda redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech/English

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

1802-7199 (online)

DOI:

-

Issue:

Volume 22, Number 2 (December 2022)

Page(s):

002

Received:

15.12.2022

Accepted:

15.12.2022

Published online:

16.12.2022