Bezpečnosť a bezpečnostná veda

Katedra humanitných a sociálnych vied Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši poriada v spolupráci s European Association for Security a International Academy of Life Protection Kijev medzinárodnú vedeckú konferenciu "Bezpečnosť a bezpečnostná veda". Konferencia sa koná s podporou Agentúry grantov MO SR.

Termín: 07.-08.10.2009

Miesto: Hotel Bernard, Liptovský Ján

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou generálneho riaditeľa Sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MO SR, Bratislava Ing. Júliusa DEMETRIANA, MSc. a rektora Akadémie ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši brig. gen. doc. Ing. Miroslava KELEMENA, PhD,

Odborní garanti konferencie:

plk. gšt. doc. Ing. Pavel NEČAS, PhD., prorektor AOS
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír JANEČEK, DrSc., AOS L. Mikuláš
prof. Ing. Vojtech JURČÁK, PhD., ÚB AOS L. Mikuláš
prof. dr. hab. Slawomir MAZUR, Akademia Krakowska, Krakow
gen. bryg. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ, AON Warszawa
gen. prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc., APZ Bratislava
doc. JUDr., PhDr. Miroslav MAREŠ, PhD., MU Brno

Vedecký výbor konferencie:

doc. dr. Leszek KORZENIOWSKI, prezident EAS Krakow
doc. V. M. ZAPALATINSKIJ, NAU Kijev, Ukrajina
doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc., IOO Lázně Bohdaneč, ČR
doc. PhDr. František ŠKVRNDA., FMV EU Bratislava
doc. PhDr. Jana LASICOVÁ, PhD., FPVaMV, UMB Banská Bystrica
PhDr. Libor FRANK, PhD., ÚSOS UO Brno, ČR
doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD., AOS L. Mikuláš
doc. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc. AOS L. Mikuláš,

Organizačný výbor konferencie:

PhDr. Miroslav KMOŠENA, PhD.
Dr. Ĺubomír ČECH, CSc.
Mgr. Juraj ŠIMKO, PhD.
Mgr. Janusz MIKA, PhD.
Ing. Zdenko ZAŤKO
PhDr. Zuzana KORČOKOVÁ
PhDr. Mária MARTINSKÁ
Jarmila VENDÉGHOVÁ

Ciele konferencie:

Zameranie konferencie:

Konferencia bude zameraná na riešenie nasledujúcich okruhov problémov:

Rokovací jazyk:

Slovenský, český, poľský, ruský, anglický (bez tlmočenia).

Zborník:

Z konferencie bude vydaný zborník. Všetky príspevky budú recenzované. Príspevok do zborníka napíšte podľa šablóny a pošlite e-mailom na: khsv@aos.sk do 15.8.2009. Prípadné neprijatie Vášho príspevku sa Vám oznámi. Príspevky sa nehonorujú. Príspevky, ktoré nebudú zaslané do 15.8.2009, nebudú zverejnené v zborníku.

Účastnícke poplatky:

Účastnícky poplatok je 50,-EUR /osobu (občerstvenie počas konferencie, zborník, informačné materiály a banket). Účastnícky poplatok je možné zaplatiť pri registrácii 07.10.2009.

Ostatné poplatky:

Termíny:

Kontakt:

Katedra humanitných a sociálnych vied
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

e-mail: khsv@aos.sk
tel: +421 (0) 960 423 005
fax: +421 (0) 960 423 071

Pozvánka, prihláška, šablóna príspevku.

Internetové stránky konference:

http://www.aos.sk/struktura/katedry/khsv/veda.htm