Mgr. Radim VIČAR

radim.vicar@unob.cz

Narozen 1980. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2003. Nyní studuje tamtéž v doktorském studijním programu. Působí jako odborný asistent na Univerzitě obrany (Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra řízení lidských zdrojů). Věnuje se problematice práva bezpečnosti a obrany.