Od obranné k expediční armádě: vývoj české vojenské politiky

Centrum bezpečnostních studií pořádá přednášku s následující otevřenou diskuzí v rámci cyklu "Bezpečnostní dialog 10/20: 10 let v NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky", jejíž tématem bude problematika „Od obranné k expediční armádě: vývoj české vojenské politiky.“

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PhDr. Ivan GABAL (bývalý poradce prezidenta České republiky)
DISKUTUJÍCÍ: arm. gen. v zál. Jiří ŠEDIVÝ (bývalý náčelník Generálního štábu AČR)
KDY: Středa 2.12.2009 od 18:00 do 20:00
KDE: Půda budovy Metropolitní university Praha na Žižkově, Prokopova 16/100, Praha 3

Cyklus Bezpečnostní dialog 10/20 pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účelem cyklu je zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pozornost je soustředěna zejména na období let 2002 až 2009, období výstavby profesionální AČR, nasazení českých vojáků v GWOT a hodnocení výsledků ve transformace ozbrojených sil v oblasti lidských a finančních zdrojů. Hlavním cílem je otevřít debatu o podobě transformace a soudobého působení ozbrojených sil České republiky. Více informaci o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na http://www.c4ss.cz.

Pozvánka.