Konference Bojová podpora 2010 - Předpoklady automatizace řízení bojové podpory úkolových uskupení

Dne 14. října 2010 od 9.00 hodin proběhne v prostorách Univerzity obrany v Brně konference "Bojová podpora 2010 - Předpoklady automatizace řízení bojové podpory úkolových uskupení". Konferenci pořádá Katedra řízení palebné podpory Fakulty ekonomiky a managementu UO pod záštitou Náčelníka dělostřelectva AČR.

Cíle konference:

Předpokládá se účast příslušníků Velitelství společných sil AČR, štábů 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 13. dělostřelecké brigády, zástupců z dělostřeleckých oddílů a mechanizovaných praporů. Jako hosté se konference zúčastní zástupci Velitelství pozemních sil OS Slovenské republiky, inspektorátu náčelníka Generálního štábu AČR, VTÚ výzbroje a munice Slavičín a řada dalších.

Důležité termíny:

Kontaktní osoby:

mjr. Ing. Martin ŠUFAJZL, tel.: 973 442 598

mjr. Ing. Bohuslav SOTULÁŘ, tel.: 973 443 677

FAX na katedru, tel.: 973 442 882

Další informace včetně formulářů k přihlášení účasti na koferenci naleznete na adrese: http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fem/struktura/k107/Stranky/101014.aspx.