The European Union and Russia at the Crossroads: Quest for a New and More Qualitative Partnership

Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung pořádá mezinárodní workshop na téma "The European Union and Russia at the Crossroads: Quest for a New and More Qualitative Partnership". Setkání, které se bude konat 25. února 2011 v Praze, odstartuje ambiciózní projekt série mezinárodních expertních akcí. Jejich cílem je kriticky nahlédnout na současný stav vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem a navrhnout možné způsoby vybudování pevnějšího a trvalejšího partnerství mezi Bruselem a Moskvou.

První z workshopů se bude zabývat identifikací hlavních témat ve vztazích Evropské unie a Ruska a jeho účelem je vymezení otázek, které se stanou předmětem následujících setkání. Vládní činitelé, experti i představitelé komerční sféry ze zemí Evropské unie a Ruska budou mít možnost vyměnit své názory a zkušenosti. Akci zahájí úvodní prezentaceme přizvaných hostů, poté bude následovat diskuze na bázi kulatého stolu.

Datum: pátek 25. února 2011, 9:30-14:00
Místo: Zastoupení Evropské komise v České republice, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
Pracovní jazyk: angličtina

Hosté:

Derek Averre, ředitel, Centrum ruských a východoevropských studií, University of Birmingham
Katinka Barysch, zástupkyně ředitele, Center for European Reform
Fraser Cameron, ředitel EU-Russia Center
Dmitri Danilov, vedoucí, Oddělení evropských studií, Ruská akademie věd
Michael Webb, zástupce vedoucího, Delegace Evropské unie v Rusku
Varga Imre, Oddělení východní Evropy a střední Asie, Ministerstvo zahraničních věcí Maďarska
Barbara von Ow-Freytag, poradce Dr. Andrease Schockenhoffa, koordinátora německo-ruské mezispolečenské spolupráce, Ministerstvo zahraničních věcí SRN
Jakub Wisniewski, vedoucí Oddělení strategií a plánování, Ministerstvo zahraničních věcí Polska

Program.

Kontakt: Nela Srstková, (+420) 728 237 052, e-mail: nela.srstkova@amo.cz