Role Evropské unie a Severoatlantické aliance při řešení mezinárodních ozbrojených konfliktů

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU pořádá workshop na téma "Role Evropské unie a Severoatlantické aliance při řešení mezinárodních ozbrojených konfliktů".

Workshop probíhá v rámci projektu Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války (GA407/09/0153) s finanční podporou Grantové agentury České republiky.
 
Datum konání: pátek 2. prosince 2011
Místo konání: místnost 117, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno

Program:

10.00 hod. Zahájení semináře
Úvodní slovo
PhDr. Petr Suchý, Ph.D., vedoucí katedry, FSS, MU

Panel A:

10.10 hod. NATO PSO: nástroj exportu západních hodnot?
Doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., FSS, MU
10.35 hod. Na hranicích Evropy: NATO a EU v regionu Jižního Kavkazu
Mgr. Zinaida Shevchuk, FSS, MU
10.50 hod. Diskuse
11.20 hod. Přestávka na kávu
 

Panel B:

 11.50 hod. Role AČR v NATO PSO a vojenských operacích EU
  PhDr. Libor Frank, Ph.D., Univerzita obrany, Brno
 12.15 hod. Význam operací IFOR a SFOR pro rozvoj doktríny NATO PSO
  Mgr. Jana Urbanovská, FSS, MU
 12.30-13.00 Diskuse
 13.00 hod. Závěrečné slovo
  PhDr. Petr Suchý, Ph.D., FSS, MU

Pozvánka.