Pro autory

10 důvodů, proč publikovat v časopise Obrana a strategie

  • indexování a poskytování obsahu časopisu do mezinárodních databází (WoS, Scopus apod.)
  • žádné poplatky za publikování
  • zdarma kvalitní a rychlé recenzní řízení
  • neomezený přístup čtenářů k aktuálně publikovaným textům i archivu
  • zjednodušená formální úprava textů
  • pravidelné vydávání dvakrát ročně
  • široká čtenářská základna
  • dlouhodobá tradice a zkušenost s vydáváním časopisu
  • vícekanálová propagace publikovaných článků
  • otevřený a vstřícný přístup k autorům